ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น.
✅ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วัดชมภูแก้ว หมู่ที่ 6
✅ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สนามเด็กเล่น หมู่บ้านพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7
✅ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 8
✅ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วัดธรรมนิมิตต์ หมู่ที่ 9
✅ 2 มีนาคม 2563 สมาคมเม่งหุย หมู่ที่ 10