ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

 เทศบาลเมืองบ้านสวน เตรียมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน