ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น ณ ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน