ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานรักษาความสงบ , เจ้าพนักงานเทศกิจ ดำเนินการรื้อถอนแผงลอยที่วางกีดขวางการจราจร และเก็บกวาดสิ่งของที่วางล่วงล้ำทางสาธารณะ เนื่องจากมีผู้กระทำผิดตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ และ พรบ.จราจร บริเวณซอยโรงเบียร์ เขาน้อย