ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้บริการประชาชน ในเรื่องของการแจ้งเกิดที่เกินกำหนด และดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2564