ข่าวกิจกรรม Facebook

15 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ป้องกันความพิการและช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิต โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี