ข่าวกิจกรรม Facebook

16 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกปฏิทิน 2563 บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน