ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

แจ้งปิดการจราจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากใช้เส้นทางดังกล่าวในการจัดกิจกรรม  ??????? ??? ??????? ?????? ??? “??? ??? ????