ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-งปม.66 ครั้งที่ 5 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.66 ครั้งที่ 5 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-งปม.66 ครั้งที่ 4 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.66 ครั้งที่ 4 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-งปม.66 ครั้งที่ 3 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.66 ครั้งที่ 3 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-งปม.66 ครั้งที่ 2 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.66 ครั้งที่ 2 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-งปม.66 ครั้งที่ 1 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.66 ครั้งที่ 1 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินฯ งปม.65 ครั้งที่ 4 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.65 ครั้งที่ 4 ...
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดิน.ฯ งปม.65 ครั้งที่ 3 ตารางบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งปม.65 ครั้งที่ 3 ...
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตารางบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567 ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตารางบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)  ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตารางบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส. ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. ๑) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส. ๒) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ครั้งที่ ๒ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส)ครั้งที่ 1 1.ดาวน์โหลด : ประกาศ 2.ดาวน์โหลด : ประกาศ (ภ.ด.ส) ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ครั้งที่๑ มิถุนายน 18, 2020 2:14 am ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ...