ประกาศแบบบัญชีรายที่ดิน.ฯ งปม.64 ครั้งที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินฯ งปม.63 ครั้งที่ 5 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินฯ งปม.63 ครั้งที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวนเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ครั้งที่ ๒ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส)ครั้งที่ 1 1.ดาวน์โหลด : ประกาศ 2.ดาวน์โหลด : ประกาศ (ภ.ด.ส) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ครั้งที่๑ มิถุนายน 18, 2020 2:14 am ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...
อ่านเพิ่มเติม