สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ...
อ่านเพิ่มเติม