สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ...
อ่านเพิ่มเติม