แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ …
อ่านเพิ่มเติม