ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “การแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในปัจจุบัน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) ตามโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ซึ่งได้รับของบริจาค จากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมียอดบริจาคเป็นจำนวน 34,455 บาท ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน