ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ป้องกันความพิการและช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิต โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน