ข่าวกิจกรรม Facebook

21 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการแบ่งเวลาเพื่อสุขภาพ ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยนิสิตได้สำรวจ ค้นหาปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขามยุรา และจัดทำโครงการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี