ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนมีพื้นที่รองรับน้ำไว้สำหรับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และรักษาระดับน้ำใต้ดินได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ดูน้อยลง