15 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการประชาคมค้นหา ผู้ค้า / ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดให้โทษในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรายาเสพติด ภาค 2 , ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน