ข่าวกิจกรรม Facebook

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 (รุ่นที่ 1) และระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 (รุ่นที่ 2) ณ จังหวัดจันทบุรี