ข่าวกิจกรรม Facebook

16 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมอบรบให้ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายและการนันทนาการ” ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน