ข่าวกิจกรรม Facebook

29 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการรักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันเอดส์ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง ได้รับเกียรติจาก คุณภาคิณ อมตะฤทธิกุล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทองอุไรโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี