ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (ชมรมผู้สูงอายุสัมพันธ์) ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ของชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเผชิญกับภาวะเสื่อมถอย ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะช่วยเกื้อหนุนต่อผู้สูงอายุในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและยั่งยืน พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมเช่น ปิดปาเตะปี๊บ , ปิดตาตีหม้อ , กอล์ฟผู้สูงอายุ , โบว์ลิ่ง , โยนบอลใส่ตะกร้า , ตักน้ำใส่ขวด , ฮูลาฮูป , การประกวดแข่งขันกองเชียร์ และปิดตาแต่งหน้า โดยได้รับเกียรติทีมวิทยาการจาก วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน