ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 ก.ค.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน หลักสูตร การทำเมี่ยงคำเสียบไม้ และเมี่ยงคำกรอบสำเร็จรูป และหลักสูตร การทำมะขามแก้ว และมะขามจี๊ดจ๊าด ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองตะโก