ข่าวกิจกรรม Facebook

22 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยห่างไกล Office Syndrome ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน