ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รุ่นที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัยจราจรและเป็นการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดความพร้อมและมีประสิทธิภาพในด้านการจราจรบนท้องถนน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ วงศ์ทรายทอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน