ข่าวกิจกรรม Facebook

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน “หลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน” วันที่ 2 การอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น Google ฝึกปฏิบัติการค้นหาสถานที่และเส้นทางต่างๆ (Google maps) ฝึกทักษะการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค (facebook) และฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสนทนาบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Line)