ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ พ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร , พ่อผู้เสียสละเพื่อสังคม และพ่อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากโดยได้รับเกียรติจาก นายพันธกานต์ พรหมพรางกูร นายกสมาคมรวมหยดน้ำเป็นสายธาร ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ความรู้รัก สามัคคี ของคนในชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน