ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา นักเรียนโรงเรียนเกษมวิทย์ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคูคลอง อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้วยยายเจ๋ง หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี