ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคูคลอง อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้วยยายว้า (ชุมชนเขาน้อย – ชุมชนสุขนิมิตต์) หมู่ 8,9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี