ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 ธ.ค.63 เวลา 08.30 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา และเกิดความรักในการออกกำลัง นอกจากนี้ยังปลูกฝังความรักความสามัคคี และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป โดยภายในงานฯมีการแข่งขันกีฬาเช่น วิ่งผลัดซิกแซ็ก , คู่หนีบคีบระเบิด , อีกาคาบเหยื่อ , เดินตัวหนอน , ครอบครัวสัมพันธ์ และชักกะเย่อ ณ โรงยิมเนเซียม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี