ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ก.พ. 63 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น (รุ่นที่ 5) ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน