ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมโครงการ ธนาคารขยะ “กิจกรรมรับซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล หรือ ขยะแลกแต้ม” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ชุมชนพันสอง (ร.21 รอ.) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี