ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

“ไทยชนะ” แอปพลิเคชันยุค New Normal

#ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเตรียมพร้อมเข้าสู่การผ่อนปรนระยะต่อไป

? สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ ต้องใช้ “ไทยชนะ” เพื่อเช็กอิน-เช็กเอาท์ (check-in / check out) ก่อนเข้าและหลังเข้าใช้บริการ โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

– ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ระบบ ios เปิดแอปพลิเคชัน Camera ไปส่องเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าห้างร้าน พร้อมกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเช็กอิน

– ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ระบบ แอนดรอยด์ ให้โหลดแอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โค้ด เช่น QR code reader จากนั้นใช้แอปพลิเคชันสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าห้างร้าน พร้อมกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเช็กอิน

– เมื่อใช้บริการเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้างร้าน ผู้ใช้บริการต้อง “เช็กเอาท์” โดยทำเหมือนการ “เช็กอิน” แต่ไม่ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเช็กเอาท์ ระบบจะให้ประเมินการใช้บริการห้างร้าน ในด้านสุขอนามัย ความสะดวก และความหนาแน่น เพื่อเป็นเรตติ้ง (rating) ของห้างร้านนั้นๆ

โดยประชาชน สามารถตรวจสอบเรตติ้งของห้างร้านต่างๆ รวมทั้งความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการได้ โดยเข้าไปที่ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เลือกแถบสีเหลืองที่มีคำว่า “ค้นหาร้านค้า”