ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

♻ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมโครงการ ธนาคารขยะ “กิจกรรมรับซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล หรือ ขยะแลกแต้ม” ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 (พรุ่งนี้) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ จุดรับซื้อ ชุมชนบ้านเขาน้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี