ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

1 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2565 การแข่งขันฟุตซอลบ้านสวน คัพ ครั้งที่ 9 (จับฉลากแบ่งกลุ่ม) ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน