ข่าวกิจกรรม Facebook

1 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมชี้แจงพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ที่มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน