ข่าวกิจกรรม Facebook

1 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าชมสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ศูนย์เยาวชน) , หอสมุดประชาชน , สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาศึกษาหาแนวทางการสร้างเครื่องออกกำลังให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน