ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

11 เม.ย.66 เวลา 18.00 น. ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี