ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 148 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี