ข่าวกิจกรรม Facebook

12 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของระหว่างสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 – ซี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยภายในงานมีกิจกรรมอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน , กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน , กิจกรรมมอบแว่นตาผู้สูงอายุ วัดสายตา คัดกรองผู้ป่วยเป็นตาต้อกระจก , กิจกรรมบริการตัดผม , กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งในเด็ก และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 287 ทุน โดยมี รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 – ซี เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน