แบบฟอร์มการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

**เพื่อความรวดเร็วในการยื่นเอกสาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ **กรอกข้อมูล** ให้เรียบร้อย ก่อนนำมายื่นที่เทศบาล

หมายเหตุ

  1. แบบฟอร์มด้านล่างนี้ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประชาชนทั่วไปใช้ยื่นขอที่ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

  2. สำหรับพนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน สามารถปรับแบบฟอร์มในรูปแบบของบริษัท ห้าง ร้าน โรงงานโดยให้มีเนื้อหาสาระสำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นตัวอย่างนี้ และให้เจ้าของหรือผู้จัดการเป็นผู้รับรองหรือจะใช้แบบฟอร์ม(ที่ไม่มีตราครุฑ) ก็ได้เช่นกัน

 

[pdf-embedder url=”https://www.bansuan.go.th/wp-content/uploads/2021/01/หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่-1.pdf” title=”หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่”]