ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

17 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองสวัสดิการสังคม และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 21 ราย