ข่าวกิจกรรม Facebook

2 ต.ค.62 เวลา 14.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม บริเวณซอยบ้านสวน – หนองข้างคอก 4