ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุวัฒน์ บุญเรือง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน