ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จากคุณดุษฎีพัชร์ โรจนขจรวณิช , คุณหิรัญวงศ์ สำเร็จพร บจ. พี. แอล. เอ. บิสซิเนส เพื่อใช้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน