ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

27 ต.ค.66 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน