ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

27 เม.ย.66 เวลา 11.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน