ข่าวกิจกรรม Facebook

3 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสมาชิกสภาเทศบาลนำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมรถดูด ลงพื้นที่ดูดโคลน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน