“31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก”

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ ปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน รวมถึงเป็นอีกวิธีที่มีความสำคัญต่อการช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ได้