ข่าวกิจกรรม Facebook

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ล้นพ้น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรชาวบ้านสวน