ข่าวกิจกรรม Facebook

6 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอรูปแบบทางเลือก (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา รูปแบบทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน