ข่าวกิจกรรม Facebook

7 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีที่เจ็บป่วย พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 1 ราย